• [ 脱腸 ]

  / THOÁT TRƯỜNG /

  n

  bệnh sa ruột
  脱腸になる :Bị bệnh sa ruột.
  脱腸帯 :Vòng chống sa ruột.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X