• n, vs, adv

  lê thê/dài dòng
  つまらない話が~: Câu chuyện kéo dài lê thê.

  n, vs, adv

  thoai thoải và dài
  坂が~(と)続く。: Con dốc thoai thoải và dài.

  n, vs, adv

  tong tỏng/long tong
  汗が~(と)流れる: mồ hôi chảy tong tỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X