• [ 段取り ]

  n

  việc nộp sưu thóc dưới thời Edo/ruộng được chia làm nhiều hạng theo phẩm cấp để nộp
  kế hoạch từng bước/việc lên kế hoạch theo từng bước
  段取りを決める  :Lập kế hoạch theo từng bước
  通訳なしで次の会議の段取りをつける :Lên kế hoạch cho hội nghị tiếp theo mà không cần phiên dịch.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X