• Tin học

    [ 着呼受付不可信号 ]

    tín hiệu không chấp nhận cuộc gọi [call-not-accepted signal]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X