• Kinh tế

  [ 中央卸売市場 ]

  thị trường kỳ hạn (sở giao dịch) [terminal market]
  Category: Sở giao dịch [取引所]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X