• Tin học

    [ 中央処理装置 ]

    CPU/đơn vị xử lý trung tâm (CPU) [CPU/Central Processing Unit]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X