• Kinh tế

  [ 中期 ]

  trung hạn [medium term]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  Tin học

  [ 注記 ]

  chú thích/chú thích [annotation/note]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X