• Tin học

    [ 抽象構文名 ]

    tên cú pháp trừu tượng [abstract syntax name]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X