• Tin học

    [ 抽象的試験項目 ]

    trường hợp kiểm thử trừu tượng [abstract test case]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X