• [ 中心角 ]

  / TRUNG TÂM GIÁC /

  n

  Góc ở tâm
  外側中心角 :góc ở tâm mặt bên ngoài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X