• Kỹ thuật

    [ ちゅう密六方格子 ]

    tinh thể lục giác ép chặt [closed-packed hexagonal lattice]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X