• [ 腸炎 ]

  / TRƯỜNG VIÊM /

  n

  Viêm ruột/viêm ruột non

  [ 長円 ]

  / TRƯỜNG VIÊN /

  n

  Hình ê-líp/hình trái xoan
  有限長円柱 :hình trụ ELIP hữu hạn
  長円筒 : hình Elip mở rộng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X