• [ 超音速 ]

  n

  tốc độ siêu âm
  超音速航空機 :Máy bay siêu âm
  その超音速航空機を運航再開させる :Cho chiếc máy bay siêu âm đó vận hành lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X