• Kỹ thuật

    [ 超音波切断器 ]

    khí cụ cắt bằng sóng siêu âm [ultrasonic cutter]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X