• Kinh tế

  [ 超過停泊日数 ]

  thời gian bốc dỡ chậm [days of demurrage/demurrage days]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X