• Kinh tế

  [ 長期借入金の借り入れ ]

  lãi từ khoản nợ dài hạn [Proceeds from long-term debt (US)]
  Category: Tài chính [財政]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X