• Kỹ thuật

    [ 調整不良 ]

    sự điều chỉnh sai/điều chỉnh không đạt [misadjustment]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X