• [ 超党派 ]

  / SIÊU ĐẢNG PHÁI /

  n

  sự không đảng phái
  超党派的合意 :Sự đồng ý không thông qua đảng phái
  超党派的努力を要する :Yêu cầu sự hợp tác không có tính đảng phái

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X