• [ 張力 ]

  / TRƯƠNG LỰC /

  n

  trương lực/sức căng

  [ 聴力 ]

  / THÍNH LỰC /

  n

  khả năng nghe

  Kỹ thuật

  [ 張力 ]

  trương lực/sức căng [tension]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X