• []

  / SẮC /

  n

  tờ sắc (của nhà vua, quan.v...)
  勅令を発する :Ra chiếu chỉ.
  勅令書 :Bản chiếu chỉ của vua

  []

  / TRỰC /

  adv

  trực tiếp/ngay
  真っ直ぐな棒も、水に入れれば曲がってしまう。 :một chiếc que thẳng bị cong khi cho vào nước.
  午後直 :ngay sau buổi chiều

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X