• Tin học

    [ 直接記憶アクセス ]

    truy cập bộ nhớ trực tiếp-DMA [direct memory access/DMA]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X