• Tin học

    [ 直接アクセス記憶装置 ]

    thiết bị lưu trữ truy cập trực tiếp [Direct Access Storage Device/DASD]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X