• [ 直訳する ]

  n

  dịch sát chữ
  文章を直訳する :dịch sát chữ một văn bản (từ với từ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X