• [ 直角三角形 ]

  / TRỰC GIÁC TAM GIÁC HÌNH /

  n

  tam giác vuông
  直角三角形の斜辺 :Cạnh huyền của tam giác vuông
  直角三角形の直角を挟む辺 :cạnh bên của tam giác vuông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X