• Kỹ thuật

  [ 直交座標 ]

  tọa độ Đề các [Cartesian coordinates]
  Category: toán học [数学]
  'Related word': デカルト座標

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X