• Tin học

    [ 直交周波数多重 ]

    OFDM/dồn theo tần số trực giao [OFDM/orthogonal frequency division multiplexing]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X