• [ 知慮 ]

  / TRI LỰ /

  n

  Tính khôn ngoan

  [ 智慮 ]

  / TRÍ LỰ /

  n

  Sự lo xa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X