• [ 陳情 ]

  n

  lời thỉnh cầu/kiến nghị
  政府は我々の原子力発電所建設反対の陳情をはねつけた。: Chính phủ đã gạt đi lời kiến nghị phản đối việc xây dựng nhà máy điện nguyên tử của chúng tôi.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X