• [ 沈没船 ]

  / TRẦM MỘT THUYỀN /

  n

  tàu đắm
  沈没船の引き揚げダイバー :người lặn xuống kéo tàu bị đắm lên
  沈没船の正体を確認する :xác nhận hình dáng con tàu bị đắm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X