• [ 遣う ]

  v5u

  sử dụng/đối xử
  cho/tặng/gửi đi

  [ 使う ]

  n

  dụng

  v5u

  sử dụng/dùng
  サッカーでは手を使ってはいけない : trong bóng đá không được phép dùng tay

  v5u

  xài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X