• [ 躓く ]

  v5k

  vấp/sẩy chân/trượt chân
  階段でつまずく: tượt chân trên cầu thang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X