• Kinh tế

  [ 積換出荷許可書 ]

  giấy phét xuất kho chuyển tải [transhipment bond note]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X