• [ 釣り舟 ]

  / ĐIẾU CHU /

  n

  thuyền đánh cá

  [ 釣り船 ]

  / ĐIẾU THUYỀN /

  n

  thuyền đánh cá
  釣り船の網に絡まる :bi mắc vào lưới của thuyền đánh cá

  [ 釣船 ]

  / ĐIẾU THUYỀN /

  n

  thuyền đánh cá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X