• Kỹ thuật

    [ TTS ]

    sự chuyển ngưỡng tạm thời [temporary threshold shift]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X