• Kỹ thuật

    [ TDRS ]

    hệ thống vệ tinh theo dõi và vệ tinh tiếp sóng [tracking and data relay satellite (System)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X