• [ 定期 ]

  n

  định kỳ
  定期券で通う乗客:hành khách thông hành bằng vé định kỳ
  定期検査 :kiểm tra vé định kỳ

  [ 提起 ]

  n

  đề khởi/sự đưa lên/sự đưa ra vấn đề/sự đưa ra câu hỏi
  重要な問題の提起から始まる :bắt đầu với việc đưa ra những vấn đề quan trọng
  多くの重要な問題が提起された。 :có rất nhiều vấn đề quan trọng được đưa ra trong cuộc họp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X