• [ 手柄顔 ]

  / THỦ BÍNH NHAN /

  n

  khuôn mặt hân hoan/khuôn mặt chiến thắng
  ~を手柄顔する :Biểu hiện khuôn mặt hân hoan về ~
  手柄顔で :Với khuôn mặt hân hoan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X