• Tin học

  [ 適合SGML文書 ]

  tài liệu tuân theo SGML [conforming SGML document]
  Explanation: SGML là ngôn ngữ đánh dấu tổng quát chuẩn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X