• [ 適正利潤 ]

  / THÍCH CHÍNH LỢI NHUẬN /

  n

  Lợi nhuận hợp lý
  株主に適正利潤を還元する :trả mức lợi nhuận hợp lý cho những người có cổ phần
  株主に適正利潤を還元する: trả lại nguyên vẹn lợi nhuận hợp lý cho cổ đông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X