• [ 徹底する ]

  vs

  làm triệt để
  連絡を徹底する :giữ mối liên lạc thường xuyên/giữ được sự liên lạc tốt với nhau
  政府の国民に対する説明責任を徹底する: làm triệt để trách nhiệm giải trình của chính phủ liên quan đến công chúng
  品質管理を徹底する: tiến hành triệt để quản lý chất lượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X