• Tin học

    [ 手続き部の終わり ]

    kết thúc thủ tục [end of procedure division]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X