• [ 徹夜 ]

  n

  thức đêm
  sự thức trắng cả đêm/đêm không ngủ/cả đêm
  てつやで試験勉強をします: thức trắng cả đêm học ôn thi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X