• [ 手旗 ]

  / THỦ KỲ /

  n

  sự đánh tín hiệu bằng tay

  [ 手機 ]

  / THỦ CƠ /

  n

  khung cửi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X