• [ 寺参り ]

  / TỰ THAM /

  n

  việc viếng chùa/việc vãn chùa
  寺参りに行く :Đi vãn cảnh chùa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X