• [ 点火器 ]

  / ĐIỂM HỎA KHÍ /

  n

  phần đánh lửa/dụng cụ đánh lửa
  ガス点火器具 :Dụng cụ đánh lửa bằng gas
  トーチ点火器 :Phần để châm đuốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X