• [ 典則 ]

  / ĐIỂN TẮC /

  n

  quy tắc

  [ 天則 ]

  / THIÊN TẮC /

  n

  luật Trời

  [ 天測 ]

  / THIÊN TRẮC /

  n

  Sự quan sát thiên văn
  自動天測航行:quan sát thiên văn tự động
  天測航法 :phương pháp đo đạc thiên văn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X