• Kinh tế

  [ 店頭観察法 ]

  kiểm toán cửa hàng/kiểm tra sổ sách cửa hàng [store audit (RES)]
  Category: Marketing [マーケティング]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X