• [ 天人 ]

  / THIÊN NHÂN /

  n

  thiên nhiên và con người/Chúa Trời và con người/người Trời

  [ 転任 ]

  n

  sự chuyển vị trí công tác/chuyển nhiệm vụ
  上海領事館に転任を命ぜられる: tôi được chuyển nhiệm vụ sang lãnh sự quán tại Thượng Hải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X