• [ 天皇 ]

  n

  vua
  hoàng đế
  象徴天皇制: cơ chế trong đó hoàng đế là biểu tượng tối cao của người dân
  昭和天皇: hoàng đế Showa
  明治天皇: hoàng đế Minh Trị

  [ 天皇 ]

  / THIÊN HOÀNG /

  n

  thiên hoàng
  天皇制: chế độ Thiên hoàng
  天皇崇拝: tôn sùng Thiên hoàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X