• [ 天文学者 ]

  / THIÊN VĂN HỌC GIẢ /

  n

  Nhà thiên văn học
  ある天文学者が天空に興味深い新しい物体を発見した :nhà thiên văn học đã phát hiện ra một vật thể mới đầy hấp dẫn trên bầu trời
  木星専門の天文学者 :nhà thiên văn học về sao Mộc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X